Geschiedenis

 Info / historie - de plaats Woudbloem:

Woudbloem is een gehucht in de gemeente Slochteren in de provincie Groningen. Het ligt aan de Scharmer Ae.

Het gebied waar het streekje ligt was tot aan het einde van de negentiende eeuw een ruig, ontoegankelijk deel van de provincie. Pas rond 1900 werd een begin gemaakt met de ontginning. In 1904 werd aan de Scharmer Ae een aardappelmeelfabriek gebouwd die Woudbloem werd genoemd. De fabriek is genoemd naar de eigenaar Woltjer, die zijn naam te Gronings vond en hem daarom vernederlandste. Eigenlijk is woltjer de tweede naamval  van wold of woud, dus: iemand of iets uit het bos . Hoewel de naam Woudbloem in het Gronings Woldblom of Woldbloum zou kunnen zijn, spreekt iedereen ook in het Gronings van Woudbloem.In de campagne bood deze fabriek werk aan honderden mensen. In de loop van de tijd werden bij de fabriek huizen gebouwd. De fabriek is 1968 gesloten.

fabriek_gs.jpg
   Bron en linken : http://nl.wikipedia.org  de vrije encyclopedy

Info / historie - voormalig fabrieksterrein te Woudbloem:

De naam Woudbloem wordt in 1904 voor het eerst genoemd. Niet als plaatsnaam, maar als naam van de coöperatieve aardappelmeelfabriek die in dat jaar door een aantal Slochter boeren werd opgericht tussen de Slochter Ae en de Scharmer Ae. Voordat met de bouw kon worden begonnen ondervond men nogal wat tegenwerking. Zo werd een bouwaanvraag in eerste instantie afgewezen en bestond de angst dat het milieu zou worden vervuild. Met name de hotelhouders en vissers dienden bezwaren in. Toch werd in april 1904 een hinderwetvergunning verleend onder voorwaarde dat het afvalwater moest worden gezuiverd. Hiervoor werden vloeivelden aangelegd, omzoomd door met wit zand gevulde kistdammen die dienden als filters. In oktober werd de fabriek in werking gesteld en een maand later werd geconstateerd dat het water in de Ae's was vervuild. Rijksveldwachters signaleerden dat het water door middel van 'geheimzinnige pompen' op de Ae's werd geloosd. De hinderwetvergunning werd ingetrokken, maar twee maanden later weer verstrekt. 'De Woudbloem' lag zeer gunstig. De aardappelen konden uit alle richtingen per schip worden aangevoerd en in de oogsttijd was het dan ook een drukte van belang op de waterwegen. De schepen voeren af en aan en langs de oevers bij de fabriek lagen de woonboten van de seizoenarbeiders. Ondanks alle gunstige factoren werd in 1966 besloten de werkzaamheden stop te zetten, want tegen de schaalvergroting in de aardappelmeelindustrie kon De Woudbloem niet op. Een jaar later sloot de fabriek haar poorten en in 1982 werd het hoofdgebouw gesloopt. Wat rest zijn de fabriekswoningen, een loods en de huizen van de boekhouder en de directeur. Het rijtje fabriekswoningen wordt de 'Tienborg' en in de volksmond ook wel de 'Langejammer' genoemd.

Aardappelmeelfabriek in het jaar 1958 

Aardappelmeelfabriek in het jaar 1910

 

Jachtwerf "De Woudbloem" Marine Service situatie rond 1985 met de eerste portaalkraan.

 

Jachtwerf "De Woudbloem" Marine Service in 2015 met de nieuwe portaalkraan.

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven