Site info

Privacy en wetgeving

 

Toegangsvoorwaarden website De Woudbloem Marine Service op het wereldwijde web
Deze site op het wereldwijde web wordt geëxploiteerd door De Woudbloem Marine Service, die in Nederland geregistreerd is op grond van de Nederlandse wetgeving.

 

1. Intellectuele eigendom

De Woudbloem Marine Service bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen op de site. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd, behalve voor zover dit nodig is om deze on-line te kunnen bekijken. U mag echter wel volledige pagina's van de site uitprinten voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Niettegenstaande de algemeenheid van het bovenstaande kan De Woudbloem Marine Service u van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen om achtergronden, screensavers en andere zaken van de site te downloaden. Op dergelijke downloads zijn de De Woudbloem Marine Service -voorwaarden voor downloads van toepassing.

 

2. Creëren van links naar de site

Als u links naar de site wilt creëren, moet u dit doen naar De Woudbloem Marine Service homepage.

 

3. Juistheid van de informatie

De informatie op deze site is bedoeld voor klanten van De Woudbloem Marine Service op Nederlandse markt en is mogelijk niet van toepassing in andere rechtsgebieden. De Woudbloem Marine Service zal in redelijkheid alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site juist en actueel is. De Woudbloem Marine Service behoudt zich echter het recht voor de productspecificaties te allen tijde te wijzigen. U kunt geen vertrouwen ontlenen aan de op de site voorkomende verklaringen en De Woudbloem Marine Service sluit voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig vertrouwen op dergelijke verklaringen uit. Niettegenstaande de algemeenheid van het bovenstaande sluit De Woudbloem Marine Service voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw toegang tot en uw gebruik van de site uit.

 

4 .1 Gegevensbescherming

De Woudbloem Marine Service respecteert de privacy van elke persoon die de site bezoekt en houdt zich strikt aan de gegevensbeschermingswetten in de landen waarin zij zaken doet. In dit artikel 4 wordt ons beleid met betrekking tot het vergaren, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens uiteengezet.

4.2 Persoonlijke gegevens


Om uw verzoek om informatie via deze site te kunnen verwerken, moeten wij persoonlijke informatie over u vergaren die beschermd wordt door wereldwijde gegevensbeschermingswetten. De Woudbloem Marine Service wil zich aan alle wetten houden. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen uit landen-specifieke wetgeving en de EU-Richtlijn met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens. Door hieronder uw toestemming te geven, geeft u ons toestemming om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en over te brengen naar De Woudbloem Marine Service. Deze website is toegankelijk voor geselecteerde werknemers van De Woudbloem Marine Service, die recht op toegang hebben op basis van het feit dat zij uit zakelijk oogpunt bekend moeten zijn met de betreffende informatie. Uw gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze "content delivery" en diensten op uw individuele transportbehoeften, voor marktonderzoek en voor het traceren van verkoopgegevens. Onze maatwerk-aanpak waarbij op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens gerichte informatie wordt verstrekt, kan worden gebruikt door De Woudbloem Marine Service.

De Woudbloem Marine Service zal uw gegevens niet aan een derde verstrekken zonder uw expliciete toestemming
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens in onze databank worden opgenomen, neem dan a.u.b. op het volgende e-mail adres contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Automatische verzameling van niet persoonlijk identificeerbare informatie
In sommige gevallen kunnen wij informatie over u verzamelen die algemeen van aard is en niet persoonlijk identificeerbaar is.
Voorbeelden van dit soort informatie zijn het soort Internet Browser dat u gebruikt, het soort computerbesturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website van waaraf u "inlogde" op onze website of advertentie.
Informatie die wij automatisch op de harddrive van onze computer kunnen plaatsen
Als u deze site bekijkt kunnen wij, met uw toestemming, bepaalde informatie in uw computer opslaan. Met deze informatie, die de vorm van een "cookie" of soortgelijk bestand heeft, kunnen wij u beter van dienst zijn. Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld een website of advertentie beter afstemmen op uw interesse en voorkeuren. Met de meeste Internet-browsers kunt u de cookies van de harddrive van uw computer verwijderen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg a.u.b. uw browser-instructies of helpscherm om meer over deze functies te weten te komen.

Met wie moet u contact opnemen?
Wanneer u ooit eerder via de site persoonlijke informatie hebt verstrekt, die u uit onze archieven en databank wil laten verwijderen, neem dan a.u.b. op het onderstaande e-mail adres contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen in redelijkheid alles in het werk stellen om deze informatie uit onze bestaande bestanden te verwijderen en de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan u bevestigen. 

 

5. Voorwaarden voor downloads van de website van De Woudbloem Marine Services op het wereldwijde web

De Woudbloem Marine Service verleent hierbij aan u een niet-exclusieve, persoonlijke licentie om gebruik te maken van het materiaal dat u op het punt staat te gaan downloaden (" de materialen"), een en ander altijd op de navolgende voorwaarden. De Woudbloem Marine Service bezit de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen. U mag niet overgaan tot het verlenen van een sublicentie of tot cessie, overdracht of verkoop van de materialen of de hierbij verleende rechten. De Woudbloem Marine Service bv sluit voor zover dit wettelijk is toegestaan alle garanties met betrekking tot de materialen uit. DE WOUDBLOEM MARINE SERVICE SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN UIT.

 

6. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Deze site is gecreëerd en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen zal Nederlands recht worden toegepast en zal de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht hebben.

Ga naar boven